La Fundació Vicki Bernadet gràcies al suport de l’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona organitza una acció de:

SUPORT A PERSONES AMB DISCAPACITAT VÍCTIMES D’ABUSOS SEXUALS I/O ALTRES TIPUS DE VIOLÈNCIES

 

La participació a aquest grup té les següents fases:

Contacte de les persones interessades amb la Fundació Vicki Bernadet i entrevistes amb la treballadora socialOctubre a desembre 2013
Concreció dels grups i notificació d’assistència a les persones participantsGener 2014
6 sessions grupalsfebrer  a abril 2014
3 sessions individuals de suport amb terapeutamarç – abril – juny

 

 

Amb el recolzament de:

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat