Atenció famílies

Ofereix atenció integral i recursos a les famílies de les persones que han sofert ASI, amb l'objectiu de proporcionar un espai segur i confidencial on les famílies puguin expressar les seves preocupacions, ansietats i emocions relacionades amb diferents aspectes de la seva vida familiar.

Aquest servei inclou sessions individuals o grups de suport, i pot incloure orientació emocional, assessorament psicològic i teràpia familiar.

Quan hi ha una verbalització d'un ASI el suport de la família és molt necessari per a la recuperació de la persona que ha sofert l'abús sexual i per a la recuperació de l'equilibri familiar.

Els serveis d'atenció que s'ofereixen estaran adaptats a les necessitats de les famílies segons el moment en el qual es trobin podent incloure orientació puntual, teràpia per a algun mimbro de la família, teràpia de parella, familiar o grups socioeducatius i terapèutics.