RECURSOS SOCIOEDUCATIUS

Programa de prevenció de l’abús sexual infantil adreçat a centres oberts, UECs o recursos socioeducatius que treballen amb infants i adolescents que es troben en situacions de vulnerabilitat social.

Gira entorn a tres eixos principals: L’infant com a subjecte de ple dret; La necessitat de demanar ajuda a persones adultes de confiança per abordar situacions que no ens fan sentir bé i la visibilitat de la xarxa del territori de protecció a la infància i el seu coneixement

El programa inclou accions de formació tant a professionals com a infants i adolescents.

  • PROFESSIONALS

Formació de 15h adreçada als professionals dels recursos socioeducatius que tinguin interés en implementar el programa de prevenció als seus centres. El curs està dissenyat per tal d’oferir els coneixements bàsics sobre la violència sexual cap a la infància, la seva prevenció, detecció i abordatge. La formació dels professionals esdevé clau per poder sostenir i abordar les situacions que plantegen els infants.

  • INFANTS I ADOLESCENTS