assessorament PSICOSOCIAL

Per a persones afectades directament o indirectament per una situació d'abús sexual infantil.

  • INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ INICIAL

Oferim un espai d'informació, assessorament i orientació mitjançant atenció telefònica i/o via mail, adreçat a persones víctimes d'ASI, familiars o professionals. Si teniu una sospita o qualsevol dubte sobre un cas d'ASI, us podem assessorar sobre circuits, protocols i serveis de la xarxa pública que us poden atendre. En aquest espai valorarem la possibilitat de fer una visita d'acollida a la seu de l'entitat o telemàticament.

  • ACOLLIDA I ORIENTACIÓ PSICOSOCIAL

Aquest servei consisteix en una atenció presencial o en línia amb una de les nostres treballadores socials, en què proporcionem orientació i suport emocional a les persones que es dirigeixen al servei. Les entrevistes d‟acollida permeten explorar la demanda de la persona usuària, valorar la proposta d'intervenció més adequada i oferir una primera orientació psicosocial.

Per a qui està indicat?

  • Persones adultes que van patir abús a la Infància i que busquen un espai d'assessorament psicosocial, jurídic o terapèutic.
  • Famílies que tenen una situació d'abús sexual infantil.

Aquest servei és la porta dentrada a la resta de serveis especialitzats: Atenció terapèutica, atenció jurídica, atenció a famílies.