Atenció Terapèutica

El Servei d'Atenció Terapèutica està orientat a donar suport i atenció a les persones que han patit abusos sexuals infantils i les seves famílies. Aquest servei inclou atenció terapèutica individual, grupal i sessions d'orientació psicològica individual o familiars.

  • TERÀPIA INDIVIDUAL

En aquest servei, treballem de forma personalitzada amb l'objectiu d'ajudar la persona a superar els efectes o les conseqüències psicològiques que pugui estar experimentant arran de l'abús sexual patit.

En aquest procés individual podem treballar el desenvolupament d'habilitats personals, d'afrontament i de regulació emocional que ajudin la persona a estabilitzar-se i recuperar-se, així com a elaborar psicològicament l'experiència traumàtica.

En tots els casos, però especialment en els casos de menors, oferim sessions d'orientació i acompanyament a les famílies (servei d'atenció a famílies), amb la finalitat de desenvolupar un suport adequat per a les persones que han patit ASI.

  • GRUPS TERAPÈUTICS

La teràpia grupal facilita la recuperació emocional de la persona.

Els grups terapèutics ajuden a trencar el sentiment d'incomprensió i solitud, faciliten nous models de confiança i relació, possibiliten l'intercanvi d'estratègies per treballar les seqüeles de l'ASI i promouen la reflexió sobre la història de vida pròpia, a través de compartir l'experiència amb altres supervivents.
La fundació ofereix Grups Terapèutics per a adults/es, adolescents i grups de pares/mares.

La teràpia grupal està dirigida per un/a psicòleg/òloga de l'equip, i es recomana haver iniciat una teràpia individual anteriorment o en paral·lel. Per sol·licitar-los cal fer primer l'entrevista d'acolliment amb la TS de la Fundació.