centres educatius

Els centres escolars són un context privilegiat per treballar la prevenció de l’abús sexual infantil i, a més, tenen un paper clau en la seva detecció. Tant a l’escola com a la família hem de crear espais de diàleg i de confiança on els infants i adolescents puguin expressar-se i conèixer els seus drets. Per això, totes les activitats que realitzem tenen aquesta funció preventiva i estan dirigits a infants, adolescents, famílies i comunitat educativa.
  • Infants i adolescents
Les actuacions dirigides a la infància i adolescència tenen com a objectiu dotar d’eines d’autoprotecció, oferir mecanismes per demanar ajudar i de comunicació, visibilitzar l’existència de situacions d’abús sexual infantil i donar poder als infants. Disposem de diferents tallers que abasten totes les edats educatives: primària, secundària i batxillerat. De manera que, cada dos cursos escolars oferim una activitat relacionada amb la prevenció en ASI adequada a la maduresa cognitiva i emocional de l’alumnat. Totes les activitats es fan en modalitat presencial, amb el grup aula i amb la presència del tutor o tutora.

Primària

El llapis de l’Anna i el Jan 

Aquesta activitat parteix de la història de dos amics per abordar alguns dels elements protectors enfront de l’abús sexual infantil, com ara el consentiment, la identificació de les relacions abusives, les parts íntimes, el respecte al propi cos i al cos dels altres, així com la importància de demanar ajuda i explicar les coses a persones adultes de confiança.

Alumnat: 2n de primària
Durada: 1.5 hores

Les cortines d’aire

A partir de l’explicació del conte Les cortines d’aire i els seus personatges, es treballen els diferents elements que envolten l’abús sexual infantil: els secrets, les emocions, les parts íntimes i la necessitat de demanar ajuda i d’explicar les coses a persones adultes de confiança.

Alumnat: 4t primària
Durada: 1.5 hores

Acabem la història?

L’activitat treballa l’abús sexual infantil a partir de situacions quotidianes que tenen a veure amb el traspàs dels límits, situacions confuses i generació de sentiments contradictoris. Aquest taller pretén dotar l’alumnat d’eines perquè pugui identificar situacions abusives i demanar ajuda a persones de confiança.

Alumnat: 6è primària
Durada: 1.5 hores

Secundària i Batxillerat

Parlant, prevenim l’abús 

Aquesta activitat aborda els diferents aspectes que envolten la problemàtica de l’abús sexual infantil i posa l’èmfasi en les falses creences i mites que l’envolten. Al mateix temps, s’explica la dinàmica abusiva i es plantegen temes com ara el consentiment, la necessitat de demanar ajuda a persones adultes de confiança i el paper dels amics i les amigues.

Alumnat: a partir de 2n ESO.
Durada: 2 hores

Material Sensible:

Aquesta activitat sensibilitza la problemàtica de l’abús sexual a través de delicades i subtils imatges, tot desmuntant les falses creences existents. S’aborden elements clau de la dinàmica abusiva, com ara el consentiment, les relacions de poder, el xantatge, la culpa, la vergonya, el secret, etc., i es fa especial èmfasi en la necessitat de demanar ajuda a persones adultes de confiança en cas de patir abús sexual infantil o altres problemàtiques similars. (CÀPSULA EDUCATIVA DESENVOLUPADA AMB LA FUNDACIÓ PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION)

Alumnat: A partir de 2n ESO
Durada: 2 hores

  • Comunitat Educativa

Ens adrecem a equips directius i educatius, equips no docents, monitors d’ extraescolars i de menjadors.

L’objectiu és que els equips educatius coneguin la problemàtica de l’abús sexual infantil, la seva dinàmica i les seves característiques. Alhora, ofereix els coneixements i les eines necessàries per detectar, abordar i prevenir possibles situacions abusives.

En funció del perfil a qui vagi dirigida la formació, adeqüem la durada, el contingut i la modalitat. La durada de les formacions pot anar entre les 3 i les 20h.

  • Famílies

Xerrades de prevenció i sensibilització adreçades a pares, mares i familiars on s’estan duent a terme les activitats. Així, aconseguim crear un espai de protecció i comunicació al voltant de l’infant que permet no només una millor prevenció, sinó una major detecció i una resposta adequada en casos de possibles verbalitzacions.

La durada són 2 hores. Oferim flexibilitat en els horaris i la modalitat per garantir una millor conciliació.