L’abús sexual infantil (ASI) és un tipus de maltractament infantil sever i ha estat considerat un dels problemes de salut pública més greus que ha d’afrontar la societat i, especialment, els nens, nenes i joves (Macmillan, 1998). Els estudis metanalítics descrits ho indiquen clarament a l’establir que les xifres oscil•len entre el 8% dels homes i prop del 20% de les dones, la qual cosa permeten confirmar que la victimització sexual de menors és un greu problema que afecta a totes las societats en les que ha estat estudiat (Pereda, Guilera i Abad, 2017).

Davant aquesta realitat, la Fundació sol•licita anualment ajudes per poder atendre a víctimes d’abús sexual infantil que no poden accedir a serveis especialitzats per falta de recursos.

Aquest és el cas de l’Ajuntament de Barcelona, que des de fa anys, dona suport terapèutic i jurídic a professioals, dones, infants i les famílies, que viuen o han viscut un cas d’abús sexual infantil. Les ajudes es reparteixen en tres projectes segons els col•lectius i l’activitat realitzada:

  • Atenció a dones víctimes d’abusos sexuals
  • Atenció a l’abús sexual infantil per a infants de la ciutat de Barcelona
  • Assessorament jurídic a víctimes d’abús sexual infantil

 

Segons les dades de la memòria dels projectes, executats en la darrera edició de la convocatòria de subvencions, el suport de l’Ajuntament de Barcelona a fet possible que 80 beneficiaris/es accedissin als següents serveis d’atenció directa:

  • serveis d’orientació i informació per via telefònica i/o mail
  • servei d’acollida, amb l’objectiu d’oferir un primer contacte i valoració de les necessitats
  • servei d’orientació psicològica, per aquells casos que necessiten un espai d’assessorament i reflexió psicològic de curta durada
  • servei d’atenció psicològica, per a totes aquelles demandes de treball terapèutic
  • servei d’assessorament jurídic a totes aquelles dones que han fet una consulta en relació a una orientació jurídica.

El tractament amb víctimes d’una forma precoç i especialitzada, i l’assessorament i acompanyament a les famílies són eines fonamentals per reduir el patiment de les víctimes i les possibles seqüeles, així com per a prevenir possibles re victimitzacions a l’edat adulta. Per aquesta raó, projectes que permetin l’accés a serveis especialitzats són claus per totes elles, les seves famílies, però també per a tota la societat, fent-nos a tots i totes col•laboradores d’una societat més justa i saludable.

Amb el suport de