Un any més, hem esgotat totes les places ofertes en el marc del projecte: “Atenció psicològica, social i jurídica per a dones víctimes d’abús sexual infantil (ASI)” finançat per l’Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya). Aquest projecte ofereix un servei d’atenció i assessorament integral a dones víctimes d’ASI, els seves famílies i els professionals referents , que es troben en situació de vulnerabilitat o amb risc d’exclusió social, possibilitant la realització d’un tractament psicoterapèutic individual i/o grupal, especialitzat i de qualitat, al que no podrien accedir sinó és a partir d’aquesta subvenció.

Les desigualtats de gènere que s’identifiquen en els ASI, justifica que el projecte s’hagi elaborat des d’una perspectiva de gènere, tenint en compte les diferències i desigualtats entre homes i dones existents a la realitat i aplicant la transversalitat. (incloent la perspectiva de gènere en totes les àrees d’intervenció).

Finalment s’han assolit els objectius previstos d’atenció:

-Informar i assessorar a 130 dones i als seus familiars.
-Acollir i oferir una orientació social inicial a 100 dones i les seves famílies
-Oferir orientació i teràpia psicològica individual/grupal a 70 dones.
-Coordinacions periòdiques amb professionals.
-Oferir assessorament i orientació jurídica especialitzada a 40 dones i les seves famílies.
-Oferir assessorament i orientació a 80 professionals.

Volem agrair especialment al suport que, un any més, hem rebut per part de l’ICD i la Generalitat de Catalunya, que ha fet possible que 130 dones rebin l’ajut que necessitaven, en molts casos, esperada durant molt de temps.