Augment de trudades al Centre Terapèutic i Jurídic

El Centre Terapèutic i Jurídic de la Fundació Vicki Bernadet té el servei d’assessorament telefònic, l’objectiu del qual és oferir informació sobre els recursos i protocols existents davant de casos de sospita i/o certesa d’abús sexual infantil, així com oferir una primera atenció psicosocial a les víctimes i les famílies, que sovint es troben en situació de confusió, vulnerabilitat i pors quan s’assabenten o decideixen parlar de l’ASI. Aquest assessorament el realitzen la treballadora social i els psicòlegs del Centre Terapèutic i Jurídic (CTJ) i és la primera porta d’entrada a l’entitat, a partir d’aquí la persona també pot concertar una visita d’acollida, on s’explicaran els serveis terapèutics i jurídics (en els casos que pertanyen a Catalunya i Aragó on disposem de seus). En els casos que ens truquen d’altres Comunitats Autònomes, el servei ofereix orientació especialitzada, i derivació a recursos de la zona.

Durant el primer semestre de 2016 un total de 582 noves consultes, relacionades amb una situació d’abús sexual a la infància i/o l’adolescència. Un 29’6% més que el mateix període de l’any anterior.

Aquest augment pensem que pot ser degut a una major sensibilització social, i visibilització d’aquesta problemàtica als mitjans de comunicació arran de les últimes notícies aparegudes de casos d’ASI, juntament amb un major coneixement del servei per part dels professionals de la xarxa assistencial pública i privada.

Les demandes d’informació i assessorament han estat realitzades per víctimes, familiars i/o professionals:

Igualment, els professionals dels diferents àmbits (salut, ensenyament, protecció de menors, cossos de seguretat, etc.), utilitzen sovint aquest servei ja que es troben habitualment amb situacions d’ASI complexes, que requereixen d’un assessorament específic i especialitzat.

L’horari d’atenció telefònica:

Barcelona 933 189 769
Dilluns a dijous de 9h a 14h i de 15’30h a 18h. Divendres de 9h a 14h. info@fbernadet.org

Saragossa 976 238 500
Dilluns i dijous de 9h a 14h i de 15’30 a 19h. Dijous de 9h a 14h. zaragoza@fbernadet.org

Aquest programa ha estat possible gràcies a:


Inici de Grup Terapèutic per adults

A la Fundació Vicki Bernadet acabem de començar un Grup Terapèutic per a adults víctimes d’ASI

Foto: Ana Jiménez

El grup terapèutic té com a objectiu principal treballar el sentiment d’estigma i solitud que sovint s’instal·la en la víctima d’abús sexual infantil. El tabú i el silenci que envolta aquest tema fa que les víctimes se sentin soles i incompreses. Per aquest motiu, compartir sentiments i estratègies amb altres persones que han viscut una situació similar ajuda a trencar aquest sentiment, alhora que potencia la resiliència i la sensació de suport emocional.

En el grup terapèutic es treballen també les seqüeles a llarg termini que solen aparèixer després de l’abús sexual infantil, sense perdre de vista la particularitat de cada persona. Els temes que es tracten són sovint compartits per totes les víctimes d’ASI, com per exemple: la dificultat en les relacions afectivo-sexuals, l’autoestima, el sentiment de culpa, la preocupació perquè li passi als fills, la incomprensió familiar, la desconfiança, etc.

La teràpia grupal es porta a terme en sessions setmanals d’una hora i mitja de durada, i es realitzaran dotze sessions. El grup està compost actualment per set participants, i una psicòloga que el dirigeix. El treball grupal està sempre present en la Fundació Vicki Bernadet, anualment s’obren diversos grups terapèutics periòdicament que es poden complementar amb teràpia individual.

Aquest programa ha estat possible gràcies a:

Dades d’atenció del Centre Terapèutic i Jurídic 2016

La Fundació Vicki Bernadet ha finalitzat l’any 2016 amb un augment de les demandes d’atenció del 30% respecte a l’any anterior.
Una major sensibilitat i presència de l’abús sexual infantil (ASI) als mitjans de comunicació, i més coneixement del servei per part dels professionals de la xarxa, han possibilitat un increment en els diferents serveis de la Fundació en el 2016. Aquest creixament deixa palès la necessitat d’atenció a una problemàtica,  sovint oblidada o ignorada però que presenta  una incidència i prevalença molt altes a la nostra societat.
Durant el 2016 un total de 1.084 persones van fer una demanda d’assessorament i/o orientació a la Fundació, a través de la seu de Barcelona i la delegació a Saragossa. Aquest fet ha representat un augment d’un 26% en el servei d’assessorament, respecte a l’any 2015. Els contactes els van realitzar directament víctimes adultes que havien patit ASI a la infància, familiars d’infants i professionals de diferents àmbits, amb especial presència dels equips de protecció de menors, vinculats a un cas d’abús sexual infantil.
Al llarg de l’any anterior es van realitzar més de 400 visites d’acollida amb la nostra Treballadora social, i 357 persones van realitzar una teràpia psicològica individual per treballar les seqüeles derivades de l’experiència traumàtica,  un 37% més que l’any 2015.
Augmenten també les teràpies de grup en un 37,5%. I el servei d’assessorament jurídic va haver de doblar les seves  hores d’atenció, per atendre un creixement del 89% respecte a les dades del 2015.

Aquestes dades posen de manifest, no només les atencions realitzades als diferents serveis  que ha portat a terme el Centre Terapèutic i Jurídic de la Fundació durant el 2016, sinó també la necessitat de continuar donant veu i visibilitat a  l’existència dels abusos sexuals infantils a la nostra societat.

Des d’aquí volem donar les gràcies a totes aquelles persones que han confiat, i compartit amb nosaltres la seva experiència, inquietuds i ganes de continuar endavant. A tots/es ells/es; als petits, adolescents i adults que ens han visitat. Gràcies!

Laura Rodríguez
Coordinadora del CTJ
Fundació Vicki Bernadet
Aquest programa ha estat possible gràcies a: