Presentació de la guia didàctica per a professionals del lleure

El passat 22 de desembre, Pilar Polo, Cap del Departament de Formació de la nostra Fundació, va presentar la maleta pedagògica als professionals del lleure amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Aquest nou projecte, es suma al protocol d’abusos sexuals en l’àmbit del lleure que Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya va publicar el passat 14 de juliol amb el nom “L’educació en lleure com espai de protecció”. La maleta, a part d’incloure aquest protocol, també conté el protocol impulsat pel Síndic de Greuges de Catalunya; el qual es va publicar al setembre del 2006 amb el nom “Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors”; i el nostra guia pedagógica anomenada “Prevenció i abordatge de l’abús sexual infantil en el món del lleure: Orientacions i recursos pedagògics”.

Durant la presentació, Pilar Polo es va centrar en la presentació dels continguts de la guia, els quals inclouen tota una sèrie d’activitats dividides en cinc franges d’edat d’un interval de dos anys cadascuna, abastant dels 6 als 16 anys. D’altra banda, també proporciona eines d’actuació per als monitors de lleure en el cas que detectin indicis d’abús sexual o en cas d’una situació de revelació d’abusos per part  d’un infant o adolescent. La guia conclou amb un annex de recursos per a cada franja d’edat entre els quals es troben exercicis individuals o en grup per a fer reflexionar als nens/es, i el conte “Les cortines d’aire” (de 6 a 8 anys) on es tracten temes com la confiança, i la diferència entre el concepte de sorpresa i el de secret. 

Si vols descarregar la Maleta Pedagògica fes click aquí.

Curs gratuit per persones cuidadores

Pel setembre, us informem d’un altre nou curs gratuit destinat en aquest cas a persones cuidadores. ‘Agents de prevenció, detecció i intervenció front els maltractaments invisibles’ té l’objectiu de dotar d’eines a persones que es dediquen a la cura gent amb necessitats de suport i/o dependència per tal que puguin reconèixer, prevenir i actuar davant possibles situacions d’abús sexual i/o altres tipus de maltractaments.

CONTINGUT

Sessió 1. L’abús sexuals i la responsabilitat social de les entitats i professionals

Sessió 2. Indicadors iles vulnerabilitats específiques de cada discapacitat

Sessió 3. La intervenció. Persones usuàries, famílies i centres

Sessió 4. La revelació i la reacció de l’entorn.

PONENTS: Laia Alamany Ferré –Programa Abusos Sexuals i Discapacitat de la FVB, Vicki Bernadet- Presidenta de la Fundació Vicki Bernadet

INFORMACIÓ PRÀCTICA DEL CURS

HORES: 16

DATES: 6, 13, 20, 27 de setembre

HORARI: 10 a 14 hores

ADREÇA: Taquígraf Martí 30-32  08028 Barcelona (Sede FVB) Metro L3 Les Corts 

INSCRIPCIÓ: Enviar, per correu electrònic a programapad@fbernadet.org o bé trucar al telèfon 93 318 97 69. Especificar:

  • Nom complet
  • Telèfon de contacte
  • Número de DNI
  • El concepte “A3 PAD”

 Les persones inscrites rebran un correu de confirmació de la plaça.

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ: 28 de juliol (Places limitades)

PREU: GRATUIT

Formació realitzada amb la col·laboració de: Fundació Bizcabar i Ajuntament de Barcelona.

Nou Protocol en l’àmbit educatiu

El passat 17 de juny es va publicar el nou  ‘Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu’  realitzat pel Departaments de Treball, Afers Socials i d’Ensenyament.

Els objectius que persegueix aquest protocol són:

a)    Prevenir, des dels centres educatius, l’abús sexual o altres formes de maltractament a infants i adolescents.
b)    Detectar  les situacions d’abús sexual o altres formes de maltractament dels infants i adolescents.
c)    Assegurar l’exercici de les funcions d’atenció i de protecció dels infants i adolescents víctimes de qualsevol forma de violència.
d)    Garantir la comunicació i notificació dels supòsits de possibles maltractaments, ja siguin greus, moderats o lleus.
e)    Possibilitar l’activació dels recursos per a l’atenció i protecció dels infants i els adolescents o, en el seu cas, la derivació als diferents serveis per a l’estudi i seguiment de la situació de l’infant o adolescent.
f)     Millorar la derivació i coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en el circuit davant un procés de maltractament (centre educatiu, serveis educatius, serveis socials, serveis de salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA, Fiscalia).
g)    Garantir l’efectivitat del dret dels infants i adolescents de rebre l’atenció o la protecció que requereixin en cada cas.
El protocol present protocol substitueix el publicat al 2012 i com a diferències a destacables està principalment l’ampliació a de l’àmbit d’aplicació, ja que l’anterior protocol només era per centres públics i en nou s’aplicaria també a centres privats.

Per altra banda, en el protocol del 2016 es fa una valoració i intervenció en cas de maltractament fora de l’àmbit familiar, incluent d’aquesta manera el comès per personal docent i de l’àmbit educatiu, per part d’adults sense vincle amb l’escola i també per altre infant i adolescent.

El nou protocol inclou, entre d’altres, material de sensibilització i prevenció les activitats dissenyades per la Fundació Vicki Bernadet com per exemple: Què li passa el meu col·lega? o Prevenir és protegir.

Podeu consultar el nou protocol a aquí.

Curs 2016: PLACES ESGOTADES! Curs d’estiu ‘Intervenció en l’abús sexual infantil’

La Fundació Vicki Bernadet ofereix, com cada any, el curs sobre la detecció, intervenció i prevenció dels abusos sexuals a menors. La formació es du a terme des d’un punt de vista eminentment pràctic, que permetrà apropar-nos a aquesta temàtica des del treball psico-social, psicoterapèutic i jurídic. El curs va dirigit a professionals (salut, ensenyament, serveis socials, justícia, cossos de seguretat,…) i a estudiants que vulguin aprofundir en aquesta temàtica.

Consulta Programa

HORES: 30h.

DATES: 4, 5, 6, 11, 12 i 13 de juliol

HORARI: De 15.30h a 20.30h.

ADREÇA: Carrer del Taquígraf Martí 30, Barcelona.

PREU : 165€. Descompte del 10% per a persones en situació d’atur, estudiants i socis/es (Cal dur document acreditatiu.)

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 27 de juny

PAGAMENT: 2100 – 1058 – 02- 0200159435 (La Caixa)

INSCRIPCIÓ: enviar, per correu a formacio@fbernadet.org, el nom complet, DNI i una còpia del rebut de transferència en el que ha de constar el nom de la persona que realitzarà el curs i el concepte “curs juliol 2016”.

Rebreu un correu de confirmació de plaça, sinó, us podeu informar per correu electrònic o al tel. 933.189.769

PLACES LIMITADES