El protocol de monitors de lleure ja està aquí!

El passat 14 de juliol  el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya va publicar el  protocol d’abusos sexuals en l’àmbit del lleure el que porta per títol ‘l’Educació en lleure com espai de protecció’.

Foto: Curs Monitors Lleure Ajuntament VNG

Els vincles de confiança que es poden crear amb els professionals i voluntaris/es, augmenta la probabilitat que un infant, adolescent o jove verbalitzi situacions de maltractaments i abusos a persones que percep com properes i a la vegada amb situació d’ajudar-lo. Però a la vegada hem de ser conscients de que les activitats que es realitzen poden tenir riscos, si existeix un abús de confiança o els límits no queden clars.

La Fundació Vicki Bernadet ha estat l’encarregada de redactar els continguts d’aquest protocol en el que s’indica als professionals del lleure com han d’actuar davant la revelació d’una situació d’abús sexual infantil,  i conèixer el circuit i els recursos als que pot acudir.

Ens alegra molt el llançament d’aquest document, el qual considerem una eina molt útil i necessària pels professionals del lleure que ara mateix es troben inmersos en activitats d’estivals.

Aquí us deixem l’infografia del protocol:
L’educació en lleure com espai de protecció

Nou Protocol en l’àmbit educatiu

El passat 17 de juny es va publicar el nou  ‘Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu’  realitzat pel Departaments de Treball, Afers Socials i d’Ensenyament.

Els objectius que persegueix aquest protocol són:

a)    Prevenir, des dels centres educatius, l’abús sexual o altres formes de maltractament a infants i adolescents.
b)    Detectar  les situacions d’abús sexual o altres formes de maltractament dels infants i adolescents.
c)    Assegurar l’exercici de les funcions d’atenció i de protecció dels infants i adolescents víctimes de qualsevol forma de violència.
d)    Garantir la comunicació i notificació dels supòsits de possibles maltractaments, ja siguin greus, moderats o lleus.
e)    Possibilitar l’activació dels recursos per a l’atenció i protecció dels infants i els adolescents o, en el seu cas, la derivació als diferents serveis per a l’estudi i seguiment de la situació de l’infant o adolescent.
f)     Millorar la derivació i coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en el circuit davant un procés de maltractament (centre educatiu, serveis educatius, serveis socials, serveis de salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA, Fiscalia).
g)    Garantir l’efectivitat del dret dels infants i adolescents de rebre l’atenció o la protecció que requereixin en cada cas.
El protocol present protocol substitueix el publicat al 2012 i com a diferències a destacables està principalment l’ampliació a de l’àmbit d’aplicació, ja que l’anterior protocol només era per centres públics i en nou s’aplicaria també a centres privats.

Per altra banda, en el protocol del 2016 es fa una valoració i intervenció en cas de maltractament fora de l’àmbit familiar, incluent d’aquesta manera el comès per personal docent i de l’àmbit educatiu, per part d’adults sense vincle amb l’escola i també per altre infant i adolescent.

El nou protocol inclou, entre d’altres, material de sensibilització i prevenció les activitats dissenyades per la Fundació Vicki Bernadet com per exemple: Què li passa el meu col·lega? o Prevenir és protegir.

Podeu consultar el nou protocol a aquí.