L’obra social la Caixa ha atorgar un any més, mitjançant la convocatòria “Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió”, un ajut econòmic per dur a terme el projecte “Atenció psicològica, social i jurídica a víctimes d’abús sexual infantil en situació d’exclusió social”.

Aquest projecte s’ha adreçat a tota la població en situació de risc d’exclusió social, víctimes d’ASI, a les seves famílies i als professionals de la xarxa d’atenció.

Gràcies a aquesta col·laboració hem arribat a atendre a 85 persones. El projecte es divideix en dos grans eixos d’actuació i els resultats són aquests:

  1. LA INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL I JURÍDICA, DESENVOLUPADA PEL SERVEI D’ATENCIÓ TERAPÈUTICA I JURÍDICA DE LA FUNDACIÓ.

A.1 Servei d’informació i assessorament especialitzat: S’ha ofert informació i assessorament psicosocial a 85 persones.

A.2 Servei d’acollida i/o orientació psicosocial:  S’han realitzat  60 acollides.

A.3 Servei de teràpia psicològica individual i grupal: S’ha ofert tractament psicològic a 35 persones, 5 menors nenes i 30 persones adultes: 25 dones (83%) i 5 homes.

A.4 Servei d’assessorament jurídic especialitzat: De les 85 persones que han rebut informació i assessorament psicosocial, 20 han realitzat un assessorament jurídic especialitzat.

  1. LA PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE LA CIUTADANIA DESENVOLUPADA PEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ.

Visites al web han augmentat un 8,7%, Instagram 12%, Twitter  3,6%, Linkedin  14%  i  Newsletter 15,7% . A Facebook s’han reduït els seguidors un 6,7%. Les mencions als mitjans de comunicació s’han mantingut. Fent la mitjana, el resultat és un increment del 6,5%

 

Volem agrair especialment al suport que, un any més, hem rebut per part de l’Obra Social La Caixa i que ha fet possible que 85 famílies rebin l’ajut que necessitaven, en molts casos, esperada durant molt de temps.