La Fundació treballa en l’elaboració d’un nou “PROTOCOL DE PREVENCIÓ DELS ABUSOS SEXUALS EN L’ÀMBIT DEL LLEURE” juntament amb la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
La finalitat d’aquest protocol és prevenir l’existència d’algun tipus de conducta que pugui ser considerada un abús sexual per part del personal directiu, educadors, monitors de les activitats de lleure que es realitzin amb infants i adolescents cap als menors, és necessari considerar les següents mesures per minimitzar les situacions que poden constituir risc o es prestin a ambigüitats que podrien donar peu a ser mal interpretades.