Per primer cop, la Fundació rebrà el suport de la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, per dur a terme el projecte “PREVENIR és PROTEGIR”. Aquest projecte oferirà unes sessions de treball a grups de dones en situació de vulnerabilitat i ateses per professionals de serveis especialitzats amb la finalitat de prevenir situacions de violència de gènere i/o mitigar les conseqüències d’haver patit algun tipus de violència durant la seva infància. Per aquesta raó, es treballarà amb diferents entitats que treballen amb dones en situació de vulnerabilitat, dones immigrants sense xarxa social i amb entitats que treballen amb grups de risc (prostitució, drogues, … ).

El projecte intenta donar resposta a una realitat: la revictimització, que pateixen les víctimes de violència.