FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS A L’ESCOLA LA GAVINA

La Formació a les escoles és una tasca prioritària ja què són els mestres, els que estan més a prop dels infants fora de casa i per tant, són els adults de referència fora de l’entorn familiar. Dissenyada per oferir coneixements bàsics sobre l’ASI, recull les necessitats concretes, experiències i recursos que puguin donar solució a la prevenció i detecció dels abusos per part d’aquest professionals.

Una d’aquestes formacions es realitzarà els propers:
7, 12 i 18 de març
8 i 15 d’abril
a l’escola Gavina de Barcelona (només per professionals d’aquesta escola)

Aquesta formació programada per al claustre de professors d’aquesta escola treballarà l’ABÚS SEXUAL INFANTIL des d’un enfocament Educatiu i Preventiu:

  • Intervenció educativa en situacions diàries i en relació als seus iguals.
  • Educació Sexual.
  • Situacions de risc