Talento Solidario – Oferta laboral
30/06/2016
Curs gratuit per persones amb discapacitat
07/07/2016

Nou Protocol en l’àmbit educatiu

El passat 17 de juny es va publicar el nou  ‘Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu’  realitzat pel Departaments de Treball, Afers Socials i d’Ensenyament.

Els objectius que persegueix aquest protocol són:

a)    Prevenir, des dels centres educatius, l’abús sexual o altres formes de maltractament a infants i adolescents.
b)    Detectar  les situacions d’abús sexual o altres formes de maltractament dels infants i adolescents.
c)    Assegurar l’exercici de les funcions d’atenció i de protecció dels infants i adolescents víctimes de qualsevol forma de violència.
d)    Garantir la comunicació i notificació dels supòsits de possibles maltractaments, ja siguin greus, moderats o lleus.
e)    Possibilitar l’activació dels recursos per a l’atenció i protecció dels infants i els adolescents o, en el seu cas, la derivació als diferents serveis per a l’estudi i seguiment de la situació de l’infant o adolescent.
f)     Millorar la derivació i coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en el circuit davant un procés de maltractament (centre educatiu, serveis educatius, serveis socials, serveis de salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA, Fiscalia).
g)    Garantir l’efectivitat del dret dels infants i adolescents de rebre l’atenció o la protecció que requereixin en cada cas.
El protocol present protocol substitueix el publicat al 2012 i com a diferències a destacables està principalment l’ampliació a de l’àmbit d’aplicació, ja que l’anterior protocol només era per centres públics i en nou s’aplicaria també a centres privats.

Per altra banda, en el protocol del 2016 es fa una valoració i intervenció en cas de maltractament fora de l’àmbit familiar, incluent d’aquesta manera el comès per personal docent i de l’àmbit educatiu, per part d’adults sense vincle amb l’escola i també per altre infant i adolescent.

El nou protocol inclou, entre d’altres, material de sensibilització i prevenció les activitats dissenyades per la Fundació Vicki Bernadet com per exemple: Què li passa el meu col·lega? o Prevenir és protegir.

Podeu consultar el nou protocol a aquí.

Select an available coupon below
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.