Seguint amb la tendència de creixement, al llarg del 2017 el Servei d’Atenció Psicològica, Social i Jurídica ha experimentat un augment en gairebé tots els serveis respecte l’any anterior:

  • Del 12% en demandes d’informació i assessorament especialitzat.
  • Del 39% en demandes d’acollida, assessorament psicosocial i orientació familiar (amb un augment significatiu de les visites de seguiment)
  • Del 3% en les demandes d’intervenció terapèutica.

Les dades recollides entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, mostren que hem atès 1218 noves demandes d’atenció i assessorament especialitzat en casos d’abús sexual infantil, entre víctimes, familiars i professionals. 525 d’aquestes demandes provenen dels propis afectats, 316 de familiars o parella, 24 de persones conegudes i 353 de professionals.

416 persones han estat ateses pel servei d’acollida i orientació psicosocial. En aquest cas, l’augment no s’ha produït pel nombre de persones ateses sinó perquè s’han realitzat 160 visites de seguiment complementàries a la visita d’acollida o d’orientació professional.

S’han orientat i assessorat 353 professionals de tot el territori nacionali de diferents àmbits d’intervenció com equips de protecció a la infància i l’adolescència, educació, sanitat, serveis socials, cossos de seguretat, etc. Aquesta dada suposa un increment del 18% respecte al2016. Els professionals pertanyen majoritàriament a Serveis Socials d’Atenció Primària, equips de protecció a la infància, serveis educatius, sanitaris i, en menor mesura, altres entitats.

Pel que fa a les teràpies individuals, durant aquest 2017 ascendeixen a 347. Fet que suposa un increment del 3% respecte a l’any 2016. El 72,3% són persones adultes que van patir abús sexual durant la seva infància i el 27,6% restant són nens, nenes i adolescents víctimes d’abús sexual, en la línia de el que es ve observant en anys anteriors.

Aquest programa és possible gràcies a: