Jornada Formativa: Children’s Rights UP!
27/01/2023
Visita la nueva web de ‘Children’s rights, UP!’
24/03/2023

L’Ajuntament de Barcelona col·labora contra l’abús sexual infantil

L’Ajuntament de Barcelona col·labora contra l’abús sexual infantil

abús sexual infantil

L’ abús sexual infantil (ASI) és un tipus de maltractament infantil sever. Ha estat considerat un dels problemes de salut pública més greus que ha d’afrontar la societat i, especialment, els nens, nenes i joves (Macmillan, 1998). Els estudis metanalítics descrits ho indiquen clarament. Les xifres oscil•len entre el 8% dels homes i prop del 20% de les dones, la qual cosa permeten confirmar que la victimització sexual de menors. És un greu problema que afecta a totes las societats en les que ha estat estudiat (Pereda, Guilera i Abad, 2017). 

Davant aquesta realitat, la Fundació Vicki Bernadet sol•licita anualment ajudes per poder atendre a víctimes d’abús sexual infantil, que no poden accedir a serveis especialitzats per falta de recursos.

L’’Ajuntament de Barcelona, des de fa anys, dona suport terapèutic i jurídic a professionals, dones, infants i les famílies, que viuen o han viscut un cas d’abús sexual infantil. Les ajudes es reparteixen en 4 projectes segons els col•lectius i l’activitat realitzada: 

Projectes 2022

Segons les dades de la memòria dels projectes, executats en la darrera edició de la convocatòria de subvencions, s’han aconseguit molts objectius i bons resultats. Els projectes són:

Servei d’Atenció

Tots els projectes han estat desenvolupats entre les dates 1-1-22 al 31-12-22. El suport de l’Ajuntament de Barcelona ha fet possible que 80 beneficiaris/es accedissin als següents serveis d’atenció directa En tots els casos s’ha assolit el 100% de les persones usuàries previstes i dels objectius del projecte. 

ATENCIÓ A DONES VÍCTIMES D’ABUSOS SEXUALS EN LA INFÀNCIA: 

Aquest projecte ha possibilitat l’atenció especialitzada a 45 dones víctimes d’ASI de la ciutat de Barcelona. Els serveis que s’han desenvolupat són:

  • Servei d’informació i orientació: 45 usuàries.
  • Servei d’acollida i orientció psico-social: 45 usuàries
  • Servei de tractament psicoògic individual: 20 usuàries
  • Servei de tractament psicològic grupal: 5 usuàries
  • Servei d’atenció jurídica: 10 usuàries

Resultat: L’atenció psicològica, social i jurídica especialitzada a dones víctimes d’ASI i les seves famílies, ha permès assolir la seva recuperació psicosocial gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

ATENCIÓ A L’ABÚS SEXUAL INFANTIL A LA CIUTAT DE BARCELONA

 Aquest projecte ha possibilitat l’atenció especialitzada de 15 families víctimes d’ASI de la ciutat de Barcelona.

 • Els serveis que s’han desenvolupat són:
  • Servei d‘informació i orientació: 15 famílies.
  • Servei d’acollida i orientació psico-social: 15 famílies.
  • Servei de tractament psicològic individual: 10 infants i adolescents

Resultat: L’atenció psicològica, social i jurídica especialitzada a dones víctimes d’ASI i les seves famílies, ha permès assolir la seva recuperació psicosocial gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

ASSESSORAMENT JURÍDIC A VÍCTIMES D’ABUSOS SEXUALS A LA CIUTAT DE BARCELONA

 • Aquest projecte ha possibilitat l’atenció especialitzada de 25 persones víctimes d’ASI de la ciutat de Barcelona.
  • Sessions d’informació, assessorament social i jurídica a 25 persones: realitzades per les treballadores socials 
  • Sessions d’assessorament jurídic especialitzat a 25 persones: realitzades per l’advocada.

Resultat: L’atenció jurídica especialitzada a persones víctimes d’ASI i les seves famílies, ha permès la defensa dels seus drets i de la igualtat d’oportunitats en l’accés a la justícia, gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Servei de Formació i Prevenció

‘PARAULES QUE FAN XARXA’

‘Paraules que fan xarxa’ és un projecte integral de prevenció i detecció de l’abús sexual infantil per a infants de 8 a 12 anys en diferents situacions de vulnerabilitat. Partint del coneixement dels drets dels infants, l’activitat té com a objectius capacitar i empoderar els nens i nenes per prevenir i detectar situacions abusives, i conèixer la xarxa de protecció existent. Durant el 2022, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha desenvolupat el projecte a 4 centres oberts de la ciutat assolint els resultats previstos:

En primer lloc, podem afirmar que amb la implementació del projecte s’ha aconseguit l’adquisició de eines i estratègies per part de infants en situació de vulnerabilitat social per demanar ajuda en possibles situacions abusives així com reconèixer-se com a subjectes de ple dret a través de la realització de 4 tallers de prevenció de 5 sessions per a 42 infants en centres oberts o recursos similars de la ciutat.

En segon lloc, també s’ha aconseguit augmentar les eines i recursos dels professionals en prevenció, detecció i abordatge de la violència sexual cap als infants a través de la realització d’un curs de formació online per videoconferència de 15 hores adreçat a 7 professionals d’aquests 4 centres oberts de la ciutat de Barcelona i la posterior implementació activa del taller.

En tercer lloc, s’ha aconseguit crear un espai de trobada per al treball en xarxa dels centres per a millorar la detecció i prevenció de la violència sexual cap als infants, compartir necessitats, reptes, estratègies així com seguir ampliant la formació.

Pel que fa a la participació en el projecte cal destacar que els professionals han tingut un paper actiu en la execució del projecte implementant de forma autònoma tres de les cinc sessions del taller de prevenció durant les quals han tingut el nostre acompanyament entre sessió. D’altra banda els tallers amb infants tenen una metodologia participativa en el que les activitats parteixen dels interessos, coneixements i dubtes dels propis infants participants.

XII JORNADES FORMATIVES FUNDACIÓ VICKI BERNADET:Memòria i oblit. La seva importància en l’abús sexual infantil’

Van tenir lloc el 20 d’octubre a l’auditori de l’espai Francesca Bonnemaison i van ser dirigides a professionals dels àmbits de serveis socials, serveis de protecció a menors, psicologia, pedagogia, ensenyament, salut, dret, justícia, criminologia, cossos de seguretat i altres professionals que treballen amb infància a més de totes les persones adultes interessades en l’abordatge de l’abús sexual infantil, participant més de 120 persones.

El tractament amb víctimes d’una forma precoç i especialitzada, i l’assessorament i acompanyament a les famílies són eines fonamentals per reduir el patiment de les víctimes i les possibles seqüeles, així com per a prevenir possibles re victimitzacions a l’edat adulta. Per aquesta raó, projectes que permetin l’accés a serveis especialitzats són claus per totes elles, les seves famílies, però també per a tota la societat, fent-nos a tots i totes col•laboradores d’una societat més justa i saludable. 

Amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona

 

Select an available coupon below
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.