Recerca, publicacions i recursos

En la present secció recollim els recursos elaborats directament per la Fundació Vicki Bernadet o en els que hi hem participat en la seva elaboració de forma directa i en col·laboració amb altres organitzacions. Tot i que els hem agrupat per àmbits, apostem per la transversalitat dels recursos i el treball en xarxa des dels diferents sectors. Així doncs animem a consultar la totalitat dels recursos proposats

RECURSOS

  • El conte com a eina facilitadora en l’abordatge de l’abús sexual infantil (disponible en breu!)

Lleure Educatiu

Centres Educatius

Recursos del projecte europeu SAVE. Schools against Victimisation from an Early Age. 2018-2021.

Recursos del projecte europeu Breaking Silence Together. Academic success fo all by tackling child sexual abuse in primary schools of Europe”. 2016 – 2018.