fbpx

Som transparents

La transparència en la nostra gestió i organització és un element imprescindible per generar confiança i mostrar tota la feina que fem des de la Fundació Vicki Bernadet. Seguint la Llei de Transparència de les organitzacions sense ànim de lucre, aquí trobaràs tota la informació referent a organització i de funcionament de l’entitat.

La Fundació Vicki Bernadet és una organització sense ànim de lucre que des de 1997 treballa en l’atenció integral de l’abús sexual infantil.

L’entitat
Òrgans de gestió
Estatuts
Conveni Colectiu
Pla estratègic
Projecte
Contacte

DESCARGAS

Tenir una base social forta és un element indispensable per a la Fundació Vicki Bernadet. Per això, realitzem accions de sensibilització per ampliar la nostra base de socis així com la participació dels voluntaris de l’entitat.

Serveis
Convenis
Premis fada
Jornada formativa bianual

DESCARGAS

Recull de premsa
Publicacions
Agenda
Xarxes socials

DESCARGAS

Informació actualitzada el agost de 2020.

Aquesta secció compleix amb la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula i garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i a la documentació públiques.