Protocol de detecció, actuació i prevenció dels maltractaments i els abusos sexuals infantils

Protocol de detecció, actuació i prevenció dels maltractaments i els abusos sexuals infantils

Protocol de detecció, actuació i prevenció dels maltractaments i els abusos sexuals infantils
Elaboració d’un protocol propi per a l’entitat, empresa o institució per oferir una adequada protecció a tots els membres del centre, professionals i usuaris davant de situacions de sospita o certesa de maltractaments i abusos sexuals.
Dirigit a: Entitats i empreses que treballin en l’àmbit de la infància i la família o tinguin contacte amb aquests a través de les seves activitats.

Informe de prevenció i atenció del maltractament i l’abús sexual infantil

Informe de prevenció i atenció del maltractament i l’abús sexual infantil

Informe de prevenció i atenció del maltractament i l’abús sexual infantil
Proposta de treball per plantejar els estàndards de Qualitat i Protecció a la Infància de manera participativa amb l’entitat, empresa o institució que ho sol•liciti. L’elaboració d’aquest informe es realiza treballant conjuntament amb els responsables de les entitats i serveis, així com els usuaris i usuàries amb l’objectiu de crear una cultura de prevenció i actuació.
Dirigit a: Entitats i empreses que treballin en l’àmbit de la infància i la família o tinguin contacte amb aquests a través de les seves activitats.

Guia de bones pràctiques sobre la prevenció i l’atenció del maltractament i l’abús sexual infantil

Guia de bones pràctiques sobre la prevenció i l’atenció del maltractament i l’abús sexual infantil

Guia de bones pràctiques sobre la prevenció i l’atenció del maltractament i l’abús sexual infantil
Elaboració d’una guia de bones pràctiques per a organitzacions, empreses o institucions que en el seu dia a dia tracten amb infants i famílies o que realitzen activitats amb aquests. Aquesta representa un nivell mínim de protecció de la infància i, per tant, inclou totes les consideracions bàsiques que cal tenir en compte per a una prevenció i atenció adequada.
Dirigit a: Entitats i empreses que treballin en l’àmbit de la infància i la família o tinguin contacte amb aquests a través de les seves activitats.

Què li passa al meu col·lega?

Què li passa al meu col·lega?

Què li passa al meu col·lega?
Programa de prevenció, protecció i formació sobre l’abús sexual infantil dirigit a els i les adolescents per a que coneguin la problemàtica dels abusos sexuals infantils, quines són les seves característiques i es proveeixin de recursos per detectar i reacionar davant situacions abusives.
Dirigit a: adolescents a partir de 12 anys i es realitza en contextos d’educació formal i no formal.
Durada: 4 sessions d’1 hora

Abús sexual infantil: un problema social

Abús sexual infantil: un problema social

Abús sexual infantil: un problema social
Formació per sensibilitzar i reflexionar sobre la protecció que oferim als nens, nenes i adolescents davant l’abús sexual infantil i altres conductes abusives. Així com establir els circuits de derivació en cas que sigui necessària la intervenció dels professionals en la protecció de l’infant.
Durada: 3 hores

Prevenció i detecció de l’abús sexual infantil

Prevenció i detecció de l’abús sexual infantil

Prevenció i detecció de l’abús sexual infantil
Formació per a l’equip educatiu per proveïr-los de coneixements i competències per detectar possibles situacions abusives i saber com intervenir en cas de detecció o revelació.
Durada: en funció de la disponibilitat i demanda però es recomana que sigui de 20 hores

Paraules que fan xarxa

Paraules que fan xarxa

Paraules que fan xarxa
Activitat per a infants que té com a objectius capacitar i empoderar els nens i nenes per prevenir i detectar situacions abusives.
Durada: 5 sessions d’1 hora

Parlant prevenim l’abús

Parlant prevenim l’abús

Parlant prevenim l’abús
L’adolescència és una etapa crucial on els nois i noies dibuixen els propis límits i els dels altres. Basant-nos en el treball de casos, abordem tots els temes que pemeten la discussió i el debat reflexiu, per arribar a tenir la informació suficient i les eines personals per demanar ajuda i saber escoltar i ajudar els altres.
Durada: 5 sessions d’1 hora

Acabem la història

Acabem la història

Acabem la història
Activitat per a nens i nens del Cicle Superior de Primària per a introduir de manera senzilla eines d’autoprotecció i detecció de possibles situacions abusives.
Durada: 1h 30min

‘Les Cortines d’Aire’, un conte per prevenir

‘Les Cortines d’Aire’, un conte per prevenir

‘Les Cortines d’Aire, un conte per prevenir
Activitat per apropar als nens i nenes la problemàtica de l’abús sexual infantil d’una manera lúdica i adequada a la seva edat i maduresa a través de la representació teatralitzada del conte ‘Les cortines d’Aire’ i un col·loqui posterior.
Durada: 1 hora