Teràpia de grup

Els Grups Terapèutics (GT) s’organitzen en 10 o 12 sessions quinzenals d’hora i mitja, podent reduir o afegir sessions en funció de les característiques i necessitats del grup. Els grups estan formats per un mínim de 8 persones i un màxim de 10 per tal d’afavorir la participació i l’atenció a tots els participants.

Aquests grups són tancats, és a dir que una vegada iniciats, no podran incorporar-se més persones. S’obriran periòdicament en funció de la demanda i necessitats dels usuaris de la Fundació.

Aquest tipus d’intervenció és el complement ideal a la teràpia individual i l’equip terapèutic valorarà la idoneïtat del servei en funció del propi procés terapèutic i les necessitats de cada usuari o usuària, sigui aquesta adulta o adolescent. Dirigit per una psicòloga, els principals objectius dels GT són:

  • Trencar el sentiment d’estigma i soledat que sovint apareix en la víctima d’ASI. El fet que continuï sent un tema tabú a la societat fa que sovint les víctimes se sentin incompreses, o optin per no compartir-ho amb ningú per por a la reacció de l’entorn. Poder compartir sentiments amb altres persones que estan vivint una situació similar, ajuda a sentir-se comprès i acompanyat.
  • Compartir sentiments i reflexions. Cada persona és única i particular així com la seva vivència, no obstant hi ha sentiments que es repeteixen habitualment en les víctimes d’ASI; sentiments de vergonya i/o culpabilitat, sentiments contradictoris cap a la figura abusadora, la figura materna, el secret familiar i la revelació, la por a que li pugui passar als fills, la confiança, la baixa autoestima, dificultats amb la maternitat/paternitat, en les relacions de parella, la sexualitat, etc. Escoltar a altres víctimes ajuda a reflexionar sobre la pròpia història de vida, i a adquirir noves estratègies d’afrontament.

Grup d’Ajuda Mútua (GAM)

Els i les usuàries que ja han finalitzat la seva participació en un Grup Terapèutic i que, per tant, han seguit un procés de recuperació i tenen les eines i estratègies per treballar en grup, tenen la possibilitat de construir un Grup d’Ajuda Mútua (GAM). Aquests grups són conduïts pels seus propis membres sense la presència d’un terapeuta i el seu objectiu és afermar la seguretat i la confiança dels seus participants.