Servei d’Orientació Familiar

Un espai de reflexió i orientació psicològica per als familiars de les víctimes d’abús sexual infantil que, sovint, necessiten pautes d’actuació i orientació psicològica per tal d’entendre la situació actual i els sentiments que s’han remogut a partir de conèixer l’existència de l’abús sexual infantil.

Aquesta atenció ajuda als familiars a contribuir de manera positiva a la recuperació de la víctima. L’objectiu és poder oferir-li el suport emocional i la comprensió necessària; tots dos elements clau per a la seva recuperació.