Servei d’acollida

El Servei d’Acollida consisteix en una o vàries entrevistes presencials amb una de les treballadores socials de l’entitat per explorar les necessitats i la demanda que realitza l’usuari o usuària.

 Aquest servei ens permet realitzar un primer diagnòstic psicosocial: si hi ha denúncia o no, els serveis de la xarxa que han intervingut, la situació familiar, el seguiment dels Serveis Socials d’Atenció Primària, etc. Això ens permetrà valorar la proposta d’intervenció més adequada per a cada cas concret.

Aquest servei és gratuït i es realitza presencialment a la seu de l’entitat